Tijelo Riječi – pisanje i izvedba vlastitih bajki uz meditativne vježbe

 

Voditeljice radionice: Josipa Bubaš, Neva Lukić

Potrebni materijali: bilježnica i olovka, ležaljka za pod, udobna odjeća

Za radionicu Tijelo Riječi nisu potrebni materijali jer polaznici rade s tijelom i tekstom, a finalni produkt je izvedba (koja uključuje tekst, rad s tijelom i pripovijedanje). Na radionici se većinom radi na razvoju kreativnosti, polaznici stvaraju vlastite bajke i koreografije koje se potom povezuju. Kroz vježbe koje im zadaju voditeljice polaznici pišu vlastite bajke prateći strukturu, karakterizaciju likova i transformacijske elemente unutar bajke i potom iz vježbi opuštanja i pratećeg pokreta kreiraju koreografiju. Ponekad se tjelesno iskustvo koristi kao poticaj za imaginaciju te polaznici nakon meditativnih vježbi dorađuju ili mijenjaju tekst. Svakom motivu pristupa se i kroz tekst i kroz tijelo te se istražuje međuovisnost ova dva medija.

Vježbe uključuju kreativno pisanje, obrađivanje određenih motiva, meditacijske, glumačke, koreografske vježbe i rad s objektima. Cilj je osnažiti polaznike kako bi se što slobodnije izrazili i u sigurnom i poticajnom okruženju sami kreirali vlastiti rad. Rad je većinom individualan, zasniva se na gradnji kreativnosti svakog polaznika, a nakon toga se individualni rad uklapa u grupne vježbe, odnosno u grupnu strukturu. Bajke i koreografije nastaju postepeno jer se pri svakom susretu obrađuje određena tema ili motiv koji se na kraju zaokružuje u cjelinu.

Koraci su sljedeći:

1) Pisanje i promišljanje vlastite bajke

DSC01473

2) Izvođenje određenih glumačkih, meditativnih i koreografskih vježbi

KC TRAVNO - foto Tomislav Veić(15)

3) Pripovijedanjem vlastitih napisanih bajki nastoji se poraditi na provjedačkim vještinama

pričanje

 

4) Spajanje pripovijedanja prethodno napisane bajke s usvojenim pokretima

KC TRAVNO - foto Tomislav Veić (8)

5) Individualne bajke spajaju se u zajedničku strukturu

dsc_0823.jpg

Za projekt “Kreativni 54+” izvedene su četiri radionice od kojih je svaka bila specifična i prilagođena potrebama polaznika. Iako postoji struktura svake radionice, voditeljice se prilagođavaju željama i potrebama polaznika i u skladu s time formiraju radionicu. Svaka je radionica, dakle, usmjerena i prema interesima polaznika.